KÜLT Derneği

Kültür Toplum ve Aile (Kült) Derneği, bir grup seçkin bilim adamı, akademisyen, doktor, psikolog ve sosyal bilimler uzmanının kişisel gayretleriyle Aralık 2011’de kurulmuştur.

Derneğin öncelikli misyonu, ülkemizin toplumsal ve bireysel boyutta gereksindiği demokratik, âdil ve eşitlikçi ortamın yaratılmasıdır. Bu misyon doğrultusunda atılacak ilk adımlar uluslararası çapta akademik sempozyum ve yayınların hazırlanması ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa gerçekleştirilecek ulusal eğitim programları olacaktır.

 

Kült’ün Temel Amaçları;

· Kurucu ve üyelerinin bireysel alandaki çalışma ve gayretlerini kurumsal desteklerle güçlendirerek daha geniş bir zemine yaymak,

· Türkiye’nin geçmişten bugüne kurduğu kadim değerlerle çatışmadan üretilen tüm kreatif proje ve fikirleri hayata geçirmek,

· Kamu ve özel sektörün tecrübe ve birikimini dernek platformunda bir araya getirerek benzerine rastlanmamış yapı oluşturmak,

· Burs ve benzeri maddi katkılarla eğitim hayatını desteklemek,

· Özel meslekî eğitim programları düzenleyerek katılımcıları sertifikalandırmak,

· AB, UNICEF gibi uluslararası kurumlardan destek alarak, geliştirilen özel eğitim projelerini hayata geçirmek,

· Bireyden aileye, aileden topluma doğru genişleyen bir yaklaşımla toplumda birleştirici bir kültürü vurgulamaktır.