Kongrenin Amacı

4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi

Bağımlılıklar yaşadığımız çağın en önemli halk sağlığı problemlerinin başında gelmektedir. Yakın geçmişe kadar bağımlılık sorunu tütün, alkol ve uyuşturucu gibi bir takım kimyasal bağımlılıklar çerçevesinde ele alınıyordu. Ancak günümüz dünyasındaki yeni gelişmeler ve yaşam standartlarındaki değişmelerle birlikte davranışsal bağımlılıklar olarak bilinen yeni tür bağımlılıklar halk sağlığının öncelikli konuları arasına girmiştir. Kumar, yeme içme, alışveriş gibi çok farklı alanlarda karşımıza çıkan davranışsal bağımlılıkların dünya genelinde son yıllarda özellikle genç nüfusta yükselen bir trend haline geldiği görülmektedir.

Teknolojik alanda yeni nesil araçların hızlı bir şekilde gelişmesi ve yaygınlaşması beklenmedik olumsuz sonuçları da beraberinde getirmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar teknoloji bağımlılığı oranlarının genç nüfusu ve halk sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığını ve çok önemli sosyal ve bireysel sorunlara yol açtığını göstermektedir. Dünya genelinde teknoloji ve iletişim araçlarının hızla gelişmesine karşın teknolojinin bilinçli kullanımı konusundaki farkındalığın eksik olduğu görülmektedir.

2012 ve 2013 yıllarında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Teknoloji Bağımlılığı Kongreleri, bu alanda ülkemizde ve uluslararası seviyede farkındalığın artmasına önemli bir katkı sunmuştur. 3. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, teknoloji bağımlılığı alanında yapılan güncel çalışmaların paylaşılması ve toplumda bu konuya karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla 03-04 Mayıs 2016 tarihlerinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

IV. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi ise teknoloji bağımlılığı alanında yeni stratejilerin ve alternatif yaklaşımların geliştirilmesi için başta ülkemizdekiler olmak üzere, çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşa önemli bir fırsat sunma amacıyla 27 – 28 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde Kültür, Toplum ve Aile Derneği işbirliğinde gerçekleştirilecek Kongre, teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda farkındalığı yüksek nesillerin yetişmesine katkı sağlayacaktır.

Kongrenin, teknoloji bağımlılığı, mobil telefon bağımlılığı, online oyun bağımlılığı, halk sağlığı ve bağımlılık, internet ve sosyal medya bağımlılığı alanlarında dünya genelindeki son araştırmalar ve klinik uygulamalar, önleme ve politikalara ilişkin bilimsel ve kanıta dayalı çalışmaların ele alınacağı önemli bir mecra olması hedeflenmektedir. Konferanslar ve panellerle iki gün sürecek kongreye bilim insanları, karar alıcılar, rehber öğretmenler, psikologlar, sosyal hizmet çalışanları ve aileler olmak üzere yaklaşık 2000 kişinin katılımı beklenmektedir.


Kongre Konu Başlıkları

  • Bağımlılık ve Teknoloji
  • Mobil Telefon Bağımlılığı
  • Çocuklarda Online Oyun Bağımlılığı
  • İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı
  • Siberzorbalık
  • Online Oyun Bağımlılığı
  • Halk Sağlığı ve Bağımlılık