Tebliğ Tam Metin Başvuru Kuralları

  • Son tebliğ tam metin gönderme tarihi 13 Kasım 2017’dir.
  • Tebliğ metninde Times New Roman yazı stili, 12 punto ve 1,5 satır aralığı kullanılması gerekmektedir.
  • Tebliğ giriş, gereçler ve yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma olarak düzenlenmelidir.
  • Tebliğ metninin özetinin altında ana metinden önce anahtar kelimelerin yazılması gerekmektedir.
  • Birden fazla yazarlı tebliğ özetlerinde, tebliğ özetini sunacak yazarın adının altı çizilmelidir.
  • Tebliğ özetlerini Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderebilirsiniz.
  • Sisteme girdiğiniz e-posta adresine 16 Kasım 2017 tarihinde tebliğ özeti değerlendirme sonucunuzu içeren bir e-posta gönderilecektir. Ayrıca yine bu tarihte kabul edilen tebliğlerin listesi kongre web sitesinden duyurulacaktır.

Geri Bildirim

  • Sisteme girdiğiniz e-posta adresine 16 Kasım 2017 tarihinde tebliğ özeti değerlendirme sonucunuzu içeren bir e-posta gönderilecektir. Ayrıca yine bu tarihte kabul edilen tebliğlerin listesi kongre web sitesinden duyurulacaktır.

Tebliğ Tam Metin Başvuru için tıklayın.